VRV

VRV

VRV

VRV

VRV
VRV
0933 000 739
VRV

Daikin VRV là hệ thống điều hòa không khí trung tâm dành cho các tòa nhà thương mại, ứng dụng công nghệ điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh biến đổi được phát triển bởi Daikin nhằm mang lại cho khách hàng khả năng điều khiển nhiệt độ ở từng khu vực riêng biệt trong mỗi phòng hoặc mỗi tầng trong tòa nhà.

Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP: RXMQ4AVE
66,000,000đ đ
Mã SP: RXMQ5AVE
75,000,000đ đ
Mã SP: RXMQ6AVE
83,700,000đ đ
Mã SP: RXMQ8AY1
106,700,000đ đ
Mã SP: RXMQ9AY1
114,300,000đ đ
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường